Lastige inboundmarketing-termen uitgelegd

Content marketing, marketing automation, buyer persona, buyer journey, lead nurtering, lead scoring… In de marketingwereld wordt er, net als in veel andere vakgebieden, gesmeten met jargon. Termen die voor marketeers misschien duidelijk zijn, kunnen voor niet-marketeers abracadabra lijken. Een beetje duiding kan dus geen kwaad. Vandaar deze marketingwoordenlijst ‘voor dummies’: de lastige termen met betrekking tot inbound marketing vereenvoudigd! Tip: bekijk ook eens deze videoreeks

Buyer persona

Een buyer persona is een gedetailleerd profiel van een persoon die uw doelgroep vertegenwoordigt. Stel uzelf de vraag: ‘wie is mijn klant?’ Denk daarbij aan leeftijd, geslacht, functie, interessegebied, opleiding etc.

Buyer journey

Voordat uw klant overgaat tot aankoop, doorloopt hij een aantal fasen. Breng dit in kaart (de buyer journey) zodat u weet wanneer en met welke middelen u het beste kunt inspelen op de informatiebehoeften van de potentiële klant. De fasen zijn: awareness (bewustwording en interesse), consideration (de fase om vragen te beantwoorden en twijfels weg te nemen) en purchase (overhalen tot aanschaf).

Content marketing

Het maken en verspreiden van online en offline communicatiemiddelen die interessant zijn voor uw beoogde publiek, vaak dus uw klant. Denk daarbij aan blogs, brochures, e-mailings, socialmedia-berichten, video’s, evenementen en whitepapers. Leg bij het maken van deze materialen niet de nadruk op wat u wilt vertellen, maar wat uw klant graag wil weten. Voorzie uw klant op verschillende momenten en via verschillende communicatiekanalen van content die voor hem relevant en interessant is. Lees hier meer.

Inbound marketing

Inbound marketing heeft als doel om via internet potentiële klanten aan te trekken, bijvoorbeeld met behulp van websites, social media, blogs en zoekmachines. Zij worden met behulp van marketing automation software continu voorzien van relevante content, totdat zij uiteindelijk voldoende geïnteresseerd zijn om over te gaan op aanschaf van uw dienst of product.

Marketing automation

Marketing automation software wordt gebruikt om bij te houden waar uw prospects – ofwel potentiële klanten – geïnteresseerd in zijn. Door van een persoon precies bij te houden welke pagina’s van uw website hij bekijkt, wat hij downloadt, welke e-mailings hij leest en op welke links hij klikt, is het mogelijk een profiel van deze persoon op te stellen. Zo weet u precies wat zijn interessegebieden zijn.

Online marketing

Bij online of internetmarketing gaat het om het in de markt zetten van een product of dienst met behulp van het internet. Online marketing omvat activiteiten als zoekmachine-optimalisatie (SEO), webvertising, e-mailmarketing, socialmedia-marketing, webshops, e-commerce en meer. Lees hier meer.

Lead nurturing

Met behulp van de marketing automation software weet u dus welke content relevant is voor uw potentiële klant – ook wel lead genoemd. Deze lead kunt u gaan ‘nurturen’: dat houdt in dat u hem extra content aanbiedt die hij interessant zal vinden. Zo probeert u deze lead verder te ontwikkelen tot klant. Dit is onderdeel van de inboundmarketing-strategie.

Lead scoring

Dit is een puntensysteem dat bijhoudt in hoeverre uw lead geïnteresseerd is. Hoe meer hij opent, leest, klikt en downloadt, hoe hoger hij scoort. Uiteindelijk zal de score hoog genoeg zijn zodat hij klaar is om direct benaderd te worden (sales).

Marketing analytics

Marketing analytics zorgen ervoor dat u op basis van verschillende datastromen meer inzicht krijgt in de resultaten van uw inboundmarketing-campagne. U verkrijgt relevante informatie op basis waarvan u onderbouwde beslissingen kunt nemen. Marketing analytics zijn daarom gedurende de gehele inboundmarketing-campagne relevant. U ontvangt via diverse kanalen interessante data die tezamen zorgen voor interessante analytics. Denk aan Google Analytics, data uit marketing automation-software, inzichten uit social media als LinkedIn en Facebook insights, etc.

In het e-Book ‘Inbound Marketing, the basics’ kunt u lezen hoe al deze termen samenkomen onder de paraplu van inbound marketing. Download het e-Book met behulp van het formulier hiernaast.

Download e-book ‘Inbound marketing, the basics’

In het e-book ‘Inbound marketing, the basics’, leest u de basisbeginselen van inbound marketing, van methodiek tot de invulling en uitvoering van inbound marketing. Download dit e-book door bijgaand formulier in te vullen.